czwartek, 20 grudnia 2012

erotyk 4


Za oknem świtało. Wszyscy domownicy spali. Strach pochrapywał cichutko. Przypominało to dźwięk wiatru, który czochrał siano. Zwłoki nie mógł spać. Nasłuchiwał nowych dźwięków, w nocnym otoczeniu. Czekał na kroki wybawcy.

//

It was dawning outside. All members of the household were asleep. Scarecrow was snoring quietly. It  was like the sound of the wind, rippling the hay. Corpse couldn't sleep. He was trying to hear new sounds at the night surroundings. He was waiting for the steps of a savior.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz