poniedziałek, 17 grudnia 2012

erotyk 3


W pokoju panowała cisza. Strach i Zwłoki siedzieli prosto. Strach szeroko uśmiechnięty, Zwłoki wręcz przeciwnie.
- KURWA!!! - wykrzyknął Zwłoki.
- Cicho! Jeszcze cię Dziewczynka usłyszy. Nie można się tak wyrażać przy dzieciach.

//

The room was quiet. Scarecrow and Corpse were sitting up straight. Scarecrow with enormous smile on his face, Corpse on the other hand totally counterwise.
- FUCK! - shouted Corpse.
- Shhh! Girl could hear you. You can not curse in front of children.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz