niedziela, 18 listopada 2012

głupota moja mnie przeraża

głupie decyzje, coraz więcej głupich decyzji. popadam w paranoje. jestem przerażona. strach mnie paraliżuje. nie potrafię znów płakać. boli mnie to. chcę i pragnę czegoś tak bardzo, że przed tym uciekam. to nienormalne.
jak czekolada. jak fajki. jak inne używki.
dlatego kocham taniec i teatr. sprawiają, że jestem poza tym. ponad to. jestem tylko ja. tylko muzyka. tylko przyjemność. tylko spokój wewnętrzny. wiem co robić i to robię. czuję się wyluzowana. cały świat znika i pojawia się ta cisza w mojej głowie. na tę chwilę nie mam innych myśli. skupiam się na własnym ciele i duszy. tak jest wspaniale.
mam ochotę iść do zatłoczonego miejsca i zniknąć wśród tłumu. 
ZNIKNĄĆ

//


stupid decisions, more and more stupid decisions. i get paranoid. i'm terrified. fear is paralyzing me. and again i can not cry. it hurts me. i want and i desire something so much that i'm running from it. it's not normal.
like chocolate. like cigs. like all other drugs.
that's why i love dance and theater. they make me feel that i'm out of it. above it. it's just me. just music. only pleasure. only inner peace. i know what to do and i'm doing it. i feel relaxed. the whole world disappears and this silence appears in my head. at that moment i have no other thoughts. i focus on my own body and soul. it's great.
i want to go to a crowded place and disappear in between the mob.
DISSAPEAR

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz