piątek, 2 sierpnia 2013

miłość - update


Przemyślenia:
Miłość - wiem, że istnieje; nie wierzę w nią.

Wyjaśnienie:
Niektórzy ludzie twierdzą, że ją czują (znam to z autopsji), jednak nie sądzę, by była to ta sama 'miłość', którą każdy z nas sobie wyobraża słysząc to słowo.

Sugestia rozwiązania problemu:
Stworzenie nowego słowa i przypisanie mu konkretnego znaczenia.
miłość, kochanie - bajki
łimość, chokanie - życie

'łimuję/chokam cię' 
zamiast 
'miłuję/kocham cię'

Dla romantyków i innych chorych psychicznie może zostać po staremu.

//

Thought:
Love - I know it exists; I don't believe in it.

Explanation:
Some people think they feel it (I know from autopsy) but I don't think this is the same 'love' we all think of when hearing this word.

Suggestion how to solve this problem:
Inventing new word and giving it definite meaning.
love - fairytales
evol - life

I evol You
vs
I love You

For romantics and others mentally ill it may stay the old-fashioned way.

//

i piosenka, bo dawno nie było, a ta jest MEGA W CHUJ ZAJEBISTA :D

|blues slide guitar player Andrew Winton 
with ellis guitar & foot stomp box drum

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz