czwartek, 29 sierpnia 2013

eternal sorrowEternal  sorrow. It's surrounding us from everywhere.  
What if people were made completely happy? 
What if we're slowly falling into sadness, deeper and deeper, generation after generation? 
What if our world will dissapear when it completely drowns into the sadness? 
When people will kill themselves and others because they can't take it anymore? 
What if this sadness will be the only feeling they know? 
When you have only one feeling, you get used to it and stop feeling it. 
You see it everywhere around you and there's nothing else. 
Then emptiness appears and you don't see the reason, you stop seeking answers, and what's even worse, you don't even see the questions. 
When there's no question what shall we seek? 
This is how we'll dissapear from the world. 
Once and for good.

//

Wieczny smutek. Otacza nas zewsząd. 
Co jeśli ludzie zostali stworzeni całkowicie szczęśliwi? 
Co jeśli coraz bardziej zatracamy się w smutku, coraz głębiej i głębiej, pokolenie, za pokoleniem? 
Co jeśli nasz świat zniknie kiedy całkowicie zatopi się w smutku? 
Gdy ludzie zaczną zabijać siebie i innych, bo nie będą już w stanie tego znieść? 
Co jeśli smutek pozostanie jedynym uczuciem, które będziemy w stanie poczuć? 
Gdy ma się tylko jedną emocję, przyzwyczaja się do niej i przestaje ją odczuwać. 
Gdy widzisz ją wszędzie dookoła i już nic więcej nie ma. 
Pustka pojawia się i nie widzi się już powodu, nie szuka odpowiedzi, a co gorsze przestaje się widzieć pytania. 
Gdy nie ma pytań, do czego mamy dążyć?
Tak właśnie znikniemy ze świata. 
Raz, a porządnie.

//

I wrote it a while ago but forgot to upload. Actually today I feel quite ok and yesterday was a nice day too.

|Ashia - Pay to be loved

|Kimbra - Settle Down

ogólnie polecam Ashie i Kimbre :)
inne piosenki też są super!

śmieszne internety:

mine is doubled then! :]

Good night then.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz